Immigrant Welcome Centre

Free Professional Services for Immigrants & Newcomers

PAG-AARAL NG INGLES BILANG PANGALAWANG WIKA (English as a Second Language)

 

Walang bayad na pag-aaral ng wikang Ingles sa mga bagong dating sa Canada

 

Ang tanggapan ng Immigrant Welcome Centre ay nag-aanyaya o nag-aalok ng walang bayad na pag-aaral ng wikang Ingles sa mga imigrante at bagong dating sa Canada. Ang pag–aaral na ito ay sa pamamagitan ng programa ng LINC*. Ang pag-aaral ay ginaganap sa tanggapan ng Immigrant Welcome Centre sa Campbell River at Courtenay.

Ang pinagtutuunan (focus) ng pag-aaral ay tungkol sa pamumuhay dito sa Canada. Matututunan ng mga nag-aaral ang pagsasanay kung paano mamuhay at magtrabaho dito sa Canada. Masaya at naka ka aliw ang pag-aaral dito. Isang paraan din ito para magkakila kilala ang mga bagong dating sa komunidad.

Higit pa sa pagsasalita sa wikang Ingles!

 

Halina kayong mag-aral sa LINC upang mahasa kayo sa Ingles para:

          Magamit ito sa pag-aapply maging mamamayan ng Canada

          Magbigay karapatan (or to qualify) sa mga kailangan sa pagpasok sa trabaho

          Magbigay karapatan (or to qualify) sa mga kailangan sa mas mataas na antas ng pag- aaral o pagsasanay

          Sa mga katanungan tungkol sa pabahay o mga kailangan sa bangko

          Sa pakikipag-usap sa mga manggagamot tungkol sa iyong kalusugan

          Sa pakikipag-usap sa mga guro ng iyong anak o mga anak

          Matutuhan ang kultura ng Canada

          Maaaaring may pansamantalang mag-aalaga ng anak habang nag-aaral ang magulang.

Gusto nyo bang sumali sa pag-aaral na ito?

 

Makipag-ugnay sa Immigrant Welcome Centre

Campbell River: 250-830-0171 o kaya sa crlinc@immigrantwelcome.ca

Courtenay: 250-338-6359 o kaya sa cvlinc@immigrantwelcome.ca

 

Paalala: paki dala ng iyong ID kapag pumunta ka sa tanggapan ng Immigrant Welcome Centre.

*LINC

 

Ang LINC ay Language Instruction for Newcomers to Canada; isang programa ng pamahalaan. Ito ay pormal na pag-aaral sa isang silid aralan (classroom) na pinangungunahan ng guro na may sapat na kakayahan at karanasan at may mga mag-aaral na gustong lumawak ang kaalaman sa larangan ng pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsusulat sa wikang Ingles.  

Ang malaking bahagi ng pondo ng LINC ay nanggagaling sa IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada). May kaunting tulong din na nanggagaling sa Ministry of Jobs, Tourism, Skills Training & Minister Responsible for Labour.

Sentro ng pamantayan o batayan ng wika ng mga taga Canada (Canadian Language Benchmarks Assessment Centre)

Ang Immigrant Welcome Centre (IWC) ay sentro ng Canadian Language Benchmarks Placement Test (CLBPT) ng North Island. Ang mga kliyente ng IWC ay maaaring kumuha ng eksamen sa tanggapan ng Campbell River o tanggapan ng Courtenay para malaman nila kung anong antas nila kung ihahambing o ikukumpara sa CLB (Canadian Language Benchmark or pamantayan ng wika ng mga taga Canada). Ang nagsasagawa ng eksamen na ito ay mga lisensyadong propesyonal na may sertipikasyon galing sa Languages Canada. Ang resulta ng CLBPT ay kinikilala sa buong bansa.