Immigrant Welcome Centre

Free Professional Services for Immigrants & Newcomers

Lớp học tiếnh Anh miễn phí cho người mới đến Canada

Trung tâm chào đón người di dân cung cấp các lớp học tiấng Anh/ESL miễn phí cho dân nhập cư và người mới đến Canada theo chương trình LINC*. Các lớp học thì được cung cấp hàng ngày trong vùng Campbell River và Courtenay.

Những bài học tập trung vào thực hành tiếng Anh và các thông tin về cuộc sống ở Canada. Bạn sẽ học về những kỹ năng có giá trị cho cuộc sống và công việc làm ở Canada. Các lớp học thì rất vui vẻ và thân thiện. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn gặp và làm quen với những người mới đến trong cộng đồng của chúng ta.

Lớp học này không chỉ là lớp đàm thoại thường!

Hãy đến và học với chúng tôi cho tiếng Anh của bạn có thể tiến triển để:

                    Trở thành một công dân Canada

                    Đủ điều kiện cho những chương trình việc làm

                    Đủ điều kiện cho chương trình giáo dục và đào tạo

                    Yêu cầu về nhà ở và ngân hàng

                    Nói chuyện với Bác sĩ về vấn đề liên hệ đến sức khỏe của bạn

                    Nói chuyện với thầy cô giáo dạy con của bạn

                    Học hỏi về văn hóa Canada

Có chương trình chăm sóc trẻ trên cơ sở giới hạn

Muốn tham gia vào lớp học tiếng Anh của chúng tôi?

Xin liên hệ Trung Tâm Chào Đón Di Dân để có thêm thông tin.

Campbell River: 250-830-0171 or crlinc@immigrantwelcome.ca

Courtenay: 250-338-6359 or cvlinc@immigrantwelcome.ca

Nhớ mang theo thẻ thường trú của bạn khi đến văn phòng.

*LINC

Ngôn ngữ giảng dạy cho những người mới đến Canada, gọi ngắn là LINC, là một lớp học chính thức, được chính phủ chấp nhận chương trình, có giáo viên đầy đủ điều kiện và kinh nghiêm. Học lực của học sinh được đo lường qua Canada Ngôn Ngữ Chuẩn Mực (CLB) trình độ dựa vào bốn loại: nghe, nói, đọc và viết

Chương Trình LINC thì được tài trợ do IRCC (di dân, tị nạn và quốc tịch Canada). Ngoài ra, cũng có giới hạn chổ ngồi được tài trợ do Bộ về Công việc, Du lịch, Kỹ năng đào tạo và Bộ Trách nhiệm Lao Động.

Trung Tâm Xét Nghiệm Canada Ngôn Ngữ Chuẩn Mực

Trung tâm chào đón di dân là nơi xét nghiệm Canada Ngôn Ngữ Chuẩn Mực của vùng North Island. Bạn có thể làm xét nghiệm ở văn phòng Campbell River hoặc là ở văn phòng Courtenay. Những xét nghiệm được thực hiện và chuẩn định bởi các giáo viên có văn bằng chuyên nghiệp chứng nhận của Ngôn Ngữ Canada. CLBPT là xét nghiệm mà quốc gia công nhận.